Projekty

Jako nowczesna fima jesteśmy w trakcie realizacji dwóch projektów:

Tytuł projektu: Rozbudowa warsztatu samochodowego firmy BAMAL

Beneficjent: PPUH „BAMAL” Adam Laskowski

Ogólna kwota projektu: 582 458 zł

Kwota dofinansowania: 198 834 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

BAMAL - Serwis samochodowy i motocyklowy

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie stacji diagnostycznej firmy BAMAL

Beneficjent: PPUH „BAMAL” Adam Laskowski

Ogólna kwota projektu: 423 748 zł

Kwota dofinansowania: 199 774 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

BAMAL - Serwis samochodowy i motocyklowy

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!